Fyzioterapie Bílek Šimon (zasláním zprávy Vám odpovíme na dotazy)

                                             Navštivte také naše stránky tradiční čínské medicíny : http://www.cinskamedicina1.sweb.cz

   

                                                                   Pozor! Termíny pouze po telefonickém objednání!

                                                                  

                                                     Ceník služeb:     250Kč/30 min zahrnující vyšetření i ošetřeni

                                                                                                                200Kč/30min  traumatologie,poúrazové stavy

                                                                                        

                                                                                                   Vhodné zejména: 

 • Při funkční poruše pohybového aparátu. Tzn vzniku bolestivého syndromu skeletu z příčiny jeho porušené funkce např. jednostranného zatížení,přetížení skeletu např.sportem nebo prací,z důvodu chybných pohybových stereotypů atp.

 • Při bolestech zad-páteře bederní,hrudní,krční (CC,CB syndrom,potíže způsobené výhřezem meziobratlové ploténky,blokádami obratlů a obratlových kloubků aj.) spojených s vyzařováním do končetin,mezižebří,hlavy

 • Při bolestech hlavy,migrénách,závratě

 • Při bolestech v oblasti ramene zahrnující poruchy statiky a dynamiky ramenního kloubu,úponové bolesti svalů v oblasti ramenního pletence atp.

 • Při syndromu tenisového a oštěpařského lokte

 • Při úponových bolestech v zápěstí,event. blokádách zápěstních kůstek

 • Při syndromu karpálního tunelu

 • Při svalových bolestech vzniklých přetížením,ale i z jiných příčin,vzniku tzv.svalových triggerpointů  (viz dolní část stránky)

 • Při některých bolestivých syndromech v oblasti kyčelních a kolenních kloubech,kotníků a chodidel,Achilovy šlachy.Zejména úponové bolesti,ale i artrozy nosných kloubů(pouze kyčlí,ne kolen) v počátečním stadiu

 • Tzv.chondropatie (chondromalacie) čéšky kolene,v počátečním stadiu onemocnění

  Všeobecně u potíží vzniklých jednostranným zatěžováním v zaměstnání či sportu....

                                                                

                                                                                  Dosavadní praxe:

 • 1994-1995 Neurologická klinika Bezirkskrankenhaus Mainkofen,SRN

 • 1996-1997 Ortopedická klinika,Klinikum Luitpoldpark,Kötzting,SRN...

 • 1998-2000 Ambulantní Reha-Zentrum G.Kick,ambulantní fyzioterapie a sportovní fyzioterapie,Weiden,SRN

 • 2002-2004 masážní a rehabilitační praxe,Georg Bauer,Zwiesel,SRN

 • od roku 2004 provoz vlastní praxe fyzioterapie v Plzni,Jablonského 34

                                                                

    Samostatnou kapitolu´tvoří a v celé řadě případů i nezbytnou a nezastupitelnou terapií je východní směr medicíny-   tradiční  čínská    medicína-TČM.Kromě poruch pohybového aparátu je ideální terapií v celé řadě problémů-psychosomatických potíží,imunitních,celé řady interních,některých psychiatrických.Více informací zde:

                                                                                  http://www.cinskamedicina1.sweb.cz

                                                               

                                                                                        Fyzioterapie

Obor-metoda využívající kromě jiného působení zejména manuálního (manus=ruka) a reflexního na tělo pacienta,či využívá pochodů s tímto úzce spojených.Opírá se vždy o anamnézu nemocného a individuálního vyšetření pohledem,kdy je vyšetřováno kdy je zjištováno postavení skeletu,držení těla,chůze a vzájemné vztahy jednotlivých částí pohybového systému.Dále se vyšetřuje pohmatem,kdy jsou zkoumány změny v tkáních-svalech,fasciích-povázkách,kloubních pouzdrech.Dále pak teplota a vlhkost kůže atp.Klíčem k úspěchu je vždy '' Kineziologický rozbor funkce pohybového aparátu,skeletu'' s odhalením primárních příčin poruch funkce a jejich odstraněním.Při sestavování rehabilitačních cviků a programů je zapotřebí informovanost nemocného o jeho problému a jeho vzniku, aktivní spoluúčast při cvičení.Pohyb a statika a také pohybový vývoj dítěte jsou za ideálních podmínek přesně definovány.V případě odchylky od těchto vzorců dochází v těle buď ke kompenzaci stavu nebo rozvoji bolestivého syndromu pohybového aparátu.V případě časného zjištění,nápravy,odstranění lze tyto funkční poruchy odstranit,eliminovat a tím zamezit dalšímu rozvoji již neodstranitelných degenerativních změn.Tyto poruchy mohou být vyvolány buď zevním faktorem-např. úraz,chirurgický zásah,nevhodná obuv,jednostranné zatížení a přetížení v práci,sportu apod.Ale také psychickým stavem jedince,který se zpětně promítá do svalového napětí,pohybu a držení těla.Na poruchu funkce mají samozřejmě vliv i vrozené anatomické odchylky jedince.

 

Za určitých níže popsaných podmínek může dojít v kosterním svalu ke vzniku tzv.svalového triggerpointu-spoušťového bodu

 

 kliknutím lze zvětšit Svalový triggerpoint:

Dříve bylo označováno jako myogelosa,myofibrositis aj.Rozlišujeme triggerpointy (Trp) v latentním stadiu-v tomto případě nejsou bolestivé ani nepřenášejí bolest do jiných oblastí,pouze bolestivé na pohmat.

Svalový Trp může však přejít do tzv.aktivního stavu.V tomto případě je bolestivý v klidu,při pohybu,může se jednat i o ostrou bodavou bolest.Může přenášet bolest buď v klidu nebo při pohybu do vzdálených oblastí.Někdy bývá zaměňováno za dráždění nervového kořene,přesně rozlišit lze až po specializovaném neurologickém vyšetření,příznaky mohou být podobné.Tyto vzorce přenesené bolesti jsou specifické pro každý sval.Mohou se projevovat i dalšími příznaky např. bolestí hlavy,bolestí a zalehnutím ucha,mohou vyzařovat do končetin.Trp v oblasti břicha a bránice,pánevního dna a hlubokých ohybačů kyčle mohou způsobit i tzv.vegetativní projevy tzn. určité zažívací potíže,gynekologické problémy aj.Svalový Trp je možné inaktivovat například obstřikem lokálního anestetika.Pro úspěch je nejdůležitější přesná palpace bodu.Manuální techniky uvolnění jsou nejúspěšnější  metodou odstranění.

 

Svalové spoušťové body vznikají nejčastěji statickým zatížením a přetížením svalů.Kromě mechanických příčin vzniku existují i jiné příčiny např. metabolické a reflexní příčiny vzniku Trp.Odstraněním reflexní příčiny vzniku se pak zabývají východní směry-tradiční čínská medicína.

Fyzioterapie-

 

 

     

 Masáž-

 

Pohybová léčba -

Kinesiotaping

 

 

 

 

 

 

 při zjištění chyby ve funkci práce skeletu se tento nedostatek pokoušíme odstranit a to nejenom výběrem určitého vhodného komponzačního cviku,ale také vhodnou mobilizační technikou.Je možné i např. úpravit obuv,jejím výběrem,event. vypodložením v určité části plosky nohy.Příklad vadné postavení patní kosti může zapříčinit poruchy vzdálených kloubů-kyčle a event. i bederní páteře.Funkční blokáda zánártních kůstek vzniknuvší třeba i před lety při znehybnění sádrou, pak třeba bolesti Achillovy šlachy nebo problémy v oblasti tzv. SI skloubení. V některých případech mohou být poruchy způsobeny opakovanými výrony kotníku atp.,podobné funkční vztahy pak platí v oblasti hlavy a krční páteře-např. vztah dolní čelist-horní krční páteř aj.

 Využíváme ne jenom masáže klasické nebo sportovní s využitím masažního prostředku.Vhodná je kombinace s různými suchými technikami měkkých tkání,protažením povázek fascií na povrchu svalů v kombinaci s protažením svalových skupin apod.Každý terapeut si většinou postupem času vypracovává svoje osvědčené techniky a postupy.

Souhrn individuálně vybraných cviků vybraných na základě vyšetření.Cviky jsou nejčastěji uvolňovací,protahovací,posilovací nebo také koordinační a to zejména dechové cviky upravující dechové stereotypy při bolestech v oblasti bederní nebo krční páteře.

 Pružné nalepovací kinesiotapingové pásky lze využít ke stimulaci tzv. propriocepce-vnímání pohybu,kdy se nalepí na tělo tak,aby pacient vnímal tahem pásky změněné tahy a postavení skeletu a tím byla odstraněna předtím vzniknuvší chyba-patologie pohybu.Další možností působení je působení na měkké tkáně skeletu.